Tết Hàn Thực 2024


Ngày khai giảng năm học 2023-2024


Dã ngoại tại Khu trải nghiệm Vạn An


Tiệc trà 2023 của bé